Kilpailujen osallistujarekisteri

Vihtijärven Uhka Ry
Kilpailujen osallistujarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Vihtijärven Uhka ry
Ylimmäistentie 1014
03790 Vihtijärvi
posti@vihtijarvenuhka.fi
www.vihtijarvenuhka.fi

2. Yhteyshenkilöt
Jäsenrekisteri: Jukka Vihtkari
sähköposti: posti@vihtijarvenuhka.fi
puhelinnumero: +358400802369

3. Rekisterin nimi
Vihtijärven Uhka ry:n kilpailujen osallistujarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja niitä käsitellään yhdistyksen tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin sekä toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käytetään myös yhdistyksen tapahtumamarkkinointiin. Henkilötietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille kuin ainoastaan laskutukseen liittyvistä syistä, jonka tilitoimisto hoitaa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin sisältää kilpailuun ilmoittautuneiden henkilötietoja. Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, urheiluseura, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja sukupuoli. Rekisteri ei sisällä henkilötunnuksia.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kilpailutulokset julkistetaan kilpailutuloksia julkaisevien tahojen kautta, jossa esiintyy henkilön nimi, urheiluseura ja ikä. Rekisterin henkilötietoja käsittelee yhdistys sekä laskutusta varten yhdistyksen kulloinkin käyttämä tilitoimisto. Rekisterin tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään yhdistyksen käyttämässä sähköisessä tallennustilassa. Tiedot ovat käyttäjätunnuksen takana. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot tuhotaan sähköiseen rekisteriin tallentamisen jälkeen. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.
Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan kilpailutuloksia lukuun ottamatta. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.