Vihtijärvihölkkä ilmoittautuminen

Maksa ilmoittautuminen

Sähköinen jälki-ilmoittautuminen

Maksa ilmoittautuminen Vihtijärven Uhka ry:n tilille FI59 5300 3420 0057 12, maksuviite 920216